Anmäl dig här

4 maj 2022 08:30-10:00Online och kostnadsfritt

Detta event spelades in och går att se i efterhand på vår Youtube-kanal!

Kommande event:

11 maj 08:30 - 10:00 - Därför är konspirationsteorier ett hot mot demokratin
18 maj 08:30 - 10:00 - Hur stärker vi demokratin i en digital tid?


Sociala medier, ett hot mot demokratin?

På 1920-talet beskrevs massmedierna som demokratins dödgrävare. På 2020-talet beskrivs de sociala medierna likadant. Där sprider extremister och konspirationsteoretiker sitt hat, sina lögner och sin propaganda snabbare än någonsin tidigare.

Men när dagens historiker förklarar varför demokratin befann sig i kris för hundra år sedan pekar de inte främst på massmedierna, utan snarare på ekonomiskt kaos.

Vad kommer morgondagens historiker att säga om vår tid?

Välkommen till ett digitalt frukostevent där vi fördjupar oss i det demokratiska samtalet på sociala medier och diskuterar frågor om ansvar för innehåll, krav på reglering och plattformarnas moderering.

Vi ses den 4 maj!

Eventet är online och kostnadsfritt.

Anmäl dig här

Program

08:30 - Hej och välkomna!
Robin Vetter, moderator Internetstiftelsen, hälsar välkomna och inleder morgonen.


08:40 - Sociala medier, ett hot mot demokratin?

Jonathan Lundberg, journalist och författare, föreläser utifrån sin bok ”Från världskrig till nätkrig” och sätter dagens diskussion om sociala medier i ett historiskt perspektiv.


09:20 - Paneldiskussion: Hur skapar vi bättre förutsättningar för ett inkluderande demokratiskt samtal på sociala medier?

Jonathan Lundberg, journalist och författare till ”Från världskrig till nätkrig”
Ängla Eklund, advokat och ordförande för Institutet för Juridik och Internet
Janne Elvelid, Head of Policy Meta/Facebook i Sverige & FinlandEventet är online och kostnadsfritt

Anmäl dig här

Jonathan Lundberg
Journalist och författare

Jonathan Lundberg är journalist och författare av böckerna Sverigevänner (2019) och Från världskrig till nätkrig (2021). Han fortbildar journalister i digital research genom Medieinstitutet Fojo och är styrelseledamot i Författarförbundets sakprosasektion Minerva.

Läs mer

Ängla Eklund
Advokat och ordförande för Institutet för Juridik och Internet

Ängla Eklund är ordförande för Institutet för Juridik och Internet och arbetar som advokat på Mannheimer Swartling i Stockholm. Ängla är specialiserad på internetrelaterade rättighetsfrågor med fokus på yttrandefrihet och integritet. Ängla medverkar ofta i media och kommenterar aktuella juridiska frågor rörande internetjuridik.

Läs mer

Janne Elvelid
Ansvarig för samhällsfrågor i Sverige och Finland på Meta/Facebook

Janne arbetar som ansvarig för samhällsfrågor på Meta (tidigare Facebook) i Sverige. Han har en bakgrund i policyarbete från Regeringskansliet och EU Kommissionen i Bryssel. Innan det har han drivit studier om hur Internet används och utvecklas i Sverige.

Läs mer

Robin Vetter
Community Manager på Goto 10 Stockholm, Internetstiftelsen

Robin är ansvarig community manager för Goto 10 i Stockholm. Han har en bakgrund som journalist och har tidigare arbetat som digitaliseringsexpert på tankesmedjan Fores.

Läs mer

Internetstiftelsen i samarbete med

Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Piratförlaget

Piratförlaget utger främst skönlitteratur, i första hand av svenska författare men också från övriga nordiska länder. Förlagets idé är att ge författarna större inflytande och bättre ekonomiska villkor.

Det är Piratförlaget som har gett ut Jonathan Lundbergs bok Från världskrig till nätkrig.

#ViMåstePrata

#ViMåstePrata stärker folkbildningens demokratiarbete. Vi står upp för det demokratiska samtalet och skapar material och möten för att stärka demokratins motståndskraft. Länk till #ViMåstePrata demokratibank.

RISE Research Institutes of Sweden

RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

Myndigheten för psykologiskt försvar

Myndighetens för psykologiskt försvar värnar det öppna och demokratiska samhället och den fria åsiktsbildningen genom att identifiera, analysera och bemöta otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen.

Myndigheten för press, radio och tv

Myndigheten för press, radio och tv arbetar för yttrandefrihet och mångfald på mediemarknaden, där flera röster kommer till tals och att konsumenten ska ha tillgång till ett brett och tillgängligt utbud i radio, tv och nyhetsmedier.

Ung Media Sverige

Ung Media Sverige är ett ideellt riksförbund för dig som är ung och intresserad av medieproduktion. Gör du kanske film, har en podcast, vlogg, blogg, webbtidning eller fotograferar? Vårt mål är att skapa bättre förutsättningar för dig – och alla typer av ungdomsmedier.

Mediekompass

Mediekompass uppgift är att hjälpa skolan med undervisning i frågor som rör medie- och informationskunnighet – MIK – som exempelvis journalistik och nyhetsmedier. Bakom Mediekompass står svenska medieföretag och TU – Medier i Sverige (Tidningsutgivarna).

Digidel

Genom samverkan och delad kunskap arbetar Digidelnätverket för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige. Digidelnätverket är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk. Den här länken tar dig till Digidels kunskapsbank.

MIK Sverige

Nätverket MIK Sverige arbetar för att stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige genom att utveckla kunskapen, stärka kvaliteten och effektivisera arbetet inom MIK-området. Nätverket koordineras av Statens medieråd på uppdrag av regeringen. I MIK Sveriges kunskapsbank finns något för alla som vill stärka sin medie- och informationskunnighet.